Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden.

Algemene voorwaarden met betrekking tot onze opleidingen

Inschrijving en reservatie

De inschrijving en de reservatie van de cursist is pas definitief wanneer we de volledige betaling van het lesgeld ontvangen hebben voor de aanvang van de opleiding. Bij het ontbreken van de betaling binnen de vooropgestelde termijn vervalt de reservatie van een plaats voor de opleiding.

De cursus gaat door wanneer aan het minimum aantal inschrijvingen van 2 cursisten bereikt is.

Annulatie van een opleiding

Een opleiding kan enkel geannuleerd worden wanneer minstens 7 dagen voor aanvang van de cursus, de annulatie per AANGETEKEND SCHRIJVEN wordt verstuurd. Enkel wanneer aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. Geen enkele andere vorm wordt geaccepteerd om een terugbetaling van het inschrijvingsgeld te vorderen.

Afwezigheid bij een les

Ik wil het beste van mezelf geven en met de nodige passie en geduld je de technieken leren. Door middel van de betaling ga je akkoord met de vooropgestelde data en uren en ga je het engagement aan om deze afspraken na te komen. Wanneer je zonder verwittigen afwezig bent voor de opleiding, is er GEEN mogelijkheid om inschrijvingsgeld terug te vorderen of om kosteloos de les op een ander tijdstip te volgen. Kan je omwille van gegronde reden niet aanwezig zijn voor een les, dan vraag ik minstens 24u op voorhand te verwittigen.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van materialen. Alle schade welke door de cursist aan het gebouw, meubilaire etc. wordt toegebracht, zal op de kosten van de cursist worden verhaald.

Facebook Rating
5.0